ARTICOLE Protopopiatul Ortodox Român Sebeș

Conferințe preoțești în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Conferințe preoțești în Arhiepiscopia Alba Iuliei În această săptămână, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a debutat seria conferințelor preoțești de primăvară în Eparhia noastră. Tematica abordată se încadrează în planul cadrul al Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești, stabilit de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sub genericul Dimensiunea teofanică și latreutică a cultului sfintelor icoane, preoții au tratat numeroase aspecte iconologice, dezvoltând trei direcții tematice: „Teologia icoanei – aspecte dogmatice, morale și liturgice”, „Mari sfinți apărători ai cultului sfintelor icoane” și „Caracterul iconic al spațiului liturgic-sacramental”.

Prima direcție tematică a conferințelor surprinde aspectele de ordin dogmatic, moral și liturgic pe care le implică cinstirea sfintelor icoane de către credincioși. Icoanele reprezintă vederea duhovnicească a realității transcendente pe care omul este chemat să o înțeleagă și să o trăiască încă din această lume. Expresia latreutică a actului de închinare la icoană atrage odată cu sine lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Mântuitorul Hristos, Maica Domnului și toți Sfinții devin prezenți în actele liturgice comunitare sau personale, ajutându-l pe creștin în eforturile sale ascetice.

A doua orientare tematică se îndreaptă spre modelele sfinților care au fost mari apărători ai cultului sfintelor icoane în vremurile de încercare pentru Ortodoxia Sfintelor Sinoade Ecumenice. Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Teodor Studitul și Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, au fost învățătorii înțelepți ai dreptei credințe și luptătorii fermi împotriva ereziei iconoclaste din veacurile VIII-IX.

A treia abordare tematică se referă la caracterul iconic al spațiului liturgic-sacramental. Icoana reprezintă un reper catehetic pentru omul contemporan, agasat brutal de imagologia contemporană seculară și viciată. O dată întrat în biserică, credinciosul pășește în altă lume, care-i arată o parte din frumusețile Împărăției cerești. Iconografia bisericească are un importantă dimensiune pedagogică și artistică. De asemenea, preoții au problematizat în ceea ce privește estetica eclesială, care trebuie să fie armonizată cu normele canonice și cu utilitatea liturgico-practică.

După conferințele preoțești desfășurate în protopopiatele Sebeș și Aiud, Ierarhul nostru s-a aflat astăzi, 23 mai a.c., în mijlocul clericilor din protopopiatul Blaj. După prezentarea referatelor de către preoții Petru Lascu, de la parohia Teiuș II, și Nicolae Bîldea, de la parohia Roșia de Secaș, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a adresat un cuvânt de învățătură clericilor de pe meleagurile blăjene prin care i-a îndemnat să dea dovadă de râvnă în păstorirea turmei cuvântătoare, oferind credincioșilor hrana cuvântului evanghelic şi mijlocindu-le, din cer, harul lui Dumnezeu. În perioada următoare, Întâistătătorul Eparhiei noastre va prezida celelalte conferințe pastoral-misionare de primăvară, ce vor fi organizate în protopopiatele din județele Mureș și Alba.